БЪЛГАРЧЕТАТА – НАЙ-НЕПОДГОТВЕНИ ЗА ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ, СОЧИ СВЕТОВНО ПРОУЧВАНЕ (27.10.2020)

Zamunda TV декември 20, 2020

Българчетата са сред най-нетолерантните и неподготвените за глобалния свят.
Този извод е от проучването PISA за 2018 г. – най-мащабното и подробно изследване в света на подрастващите, техните учители и образователна система.
Българските ученици до 15 г са едни от проявяващите най-малко уважение към хората от други култури, слабо са запознати с глобалните проблеми и не са особено ефективни в идеите, които им хрумват за решаването на кризи.

Categories