НС ПРИЕ ПРОМЕНИ В НПК ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪДИЛИЩА – МНОГО ВЪПРОСИ, МАЛКО ОТГОВОРИ (29.10.2020)

Zamunda TV ноември 4, 2020

Управляващите приеха на първо четене промени в Наказателния Кодекс, с които се въвеждат правила за избор на европейски прокурори.
БСП не подкрепи предложението.
Според левицата така предложените промени са непълни и създават риск за непрозрачен избор на прокурори и трудност при прилагането на закона за Европейската прокуратура.

Категории