Studio Ramsay

24 часа до ада и обратно
8.5

24 часа до ада и обратно

Гордън Рамзи ще премине през ада, за да спаси западащи ресторанти от затваряне – всичко това само за 24 часа.